Bjergby - Mygdal Lokalhistoriske Forening

Kristian Grøntveds dagbøger 1880-1952

Kristian Grøntved skrev dagbog fra han var knap 16 år gammel i 1880, og indtil 3 uger før sin død d. 31. oktober 1952.
Kristian Grøntveds dagbøger er et enestående dokument, som sikrer eftertiden et nært kendskab til hverdagslivet i vore sogne igennem en tid fuld af tekniske forandringer og dramatiske begivenheder i verden.
Tak til de frivillige, der med afskriften af de håndskrevne dagbogshæfter, har gjort det omfattende stof tilgængeligt for historisk interesserede, og tak til Historisk Arkiv på Vendsyssel Historiske Museum for udlån af dagsbogshæfterne. De originale dagbogs-hæfter opbevares og kan ses på Arkivet i Hjørring.
 
 
  
december 2013
Hans Høilund-Carlsen